وعده اجرای پروژه فاضلاب شهری خسروشاه مدت هاست به یک وعده از طرف مسئولین تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار خسروشاه نیوز، اواسط تیرماه امسال بود که محمد خانی مدیرکل آب و فاضلاب استان با حضور در خسروشاه وعده اجرای پروژه فاضلاب خسروشاه را داد. موضوعی که مطالبه چند ساله شهروندان است.

در جلسه ای که در همان تاریخ با حضور اعضای شورای شهر و محمد خانی برگزار شد، مقرر گردید مجوز لازم برای شروع این پروژه از سازمان بازرسی اخذ شده و حداکثر یک ماه پس از آن پیمانکار مربوطه مشخص و پروژه آغاز شود.

در مقابل شهرداری خسروشاه هم وعده داد برای کمک به انجام پروژه و سرعت گرفتن کار، هزینه حفاری از آب و فاضلاب اخذ نکند.

حال با گذشت ۴ ماه از وعده های داده شده توسط آقای مدیرکل، نه از مجوز خبری است و نه از تعیین پیمانکار!

ظاهرا این رشته سر دراز دارد و برخی مسئولین به دادن وعده و وعید اکتفا می کنند!

  • نویسنده : سعید خسروشاهی