طبق مشاهدات میدانی خبرنگار خسروشاه نیوز، با توجه به افزایش تقاضا برای خرید دینار توسط زائران اربعین، خیابان دارایی تبریز که محل خرید و فروش ارز می باشد از جنب و جوش خاصی برخوردار است. بر این اساس امروز چهارشنبه (۱۶ شهریور) هر دینار عراق ۲۲ تومان ( هر ۱۰۰۰ دینار ۲۲ هزار تومان) به […]

طبق مشاهدات میدانی خبرنگار خسروشاه نیوز، با توجه به افزایش تقاضا برای خرید دینار توسط زائران اربعین، خیابان دارایی تبریز که محل خرید و فروش ارز می باشد از جنب و جوش خاصی برخوردار است.

بر این اساس امروز چهارشنبه (۱۶ شهریور) هر دینار عراق ۲۲ تومان ( هر ۱۰۰۰ دینار ۲۲ هزار تومان) به خریداران فروخته می شود.

دلار نیز به نرخ آزاد ۳۰ هزار و چهارصد تومان فروخته می شود.

صرافی ها نیز دلار را از فروشندگان به نرخ ۳۰ هزار تومان خریداری می کنند.

  • نویسنده : سعید خسروشاهی