جمعی از باغداران خسروشاه در خصوص اعمال محدویت بر پمپ آب، نامه اعتراضی نوشتند.

به گزارش خبرنگار خسروشاه نیوز جمعی از باغداران خسروشاه در خصوص اعمال محدودیت به پمپ آب «صادق باغی» توسط امور آب تبریز نامه اعتراضی نوشته اند. در این نامه که تصویر آن به خسروشاه نیوز ارسال شده است باغداران از امال محدودیت به موتور و پمپ آب معروف به صادق باغی گلایه کرده اند.

باغداران می گویند اعمال محدودیت در پمپ آب باعث ضرر و زیان آنها شده است.

نامه باغداران