شهردار تبریز از افزایش ۹۰ درصدی میزان صدور پیش پروانه ساختمانی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: برای تداوم این حرکت و حفظ این آمار کمی در شش ماهه دوم امسال و همچنین برای تحقق آمار مساحت سه میلیون متر مربعی ناشی از صدور پروانه، باید تلاش بیشتری کرد.

به گزارش خسروشاه نیوز به نقل از شهریار، یعقوب هوشیار صبح امروز در دومین اجلاس سازندگان و طراحان تبریز اظهار کرد: افتخار من عضویت در جامعه مهندسی است و امیدوارم این جلسات بستری برای توسعه متوازن و علمی کلانشهرها و شهرهای در حال توسعه باشد.

هوشیار افزود: با توجه به مخاطرات جدی در گذشته و اولویت‌های موجود، مدیریت شهری جدید تبریز در شش‌ماهه دوم امسال و دوره فعالیت خود پردازش بیشتری به هویت شهری خواهد داشت.

او تصریح کرد: در حوزه مهندسی و انسانی در نقطه مطلوبی قرار داشته و پتانسیل‌های فردی، انسانی بالایی داریم که باید با بهره گیری از آن ساختاری ایجاد کنیم تا این پتانسیل‌ها در پیشرفت شهرها و کلانشهرها خود را بروز دهد.

شهردار تبریز با اشاره به موضوع ساخت و سازهای ناایمن و پرخطر گفت: یکی از بحث‌های جدی که در سطح کشور در حال شکل‌گیری است، سازه‌های ناایمن و پرخطر بوده که در سال‌های گذشته شکل گرفته و برای آن دلایل متفاوتی می‌توان عنوان کرد.

به گفته هوشیار، حرکت پرشتابی که در شکل‌گیری کلانشهرها اتفاق افتاد، مخاطراتی نیز به همراه داشت که امروز در حوزه مهندسی معماری و هویت شهری شاهد آنها  هستیم که این موضوع یکی از چالش‌های موجود در مدیریت شهری است.

شهردار تبریز تصریح کرد: جامعه مهندسی بعد از زلزله ورزقان در سازه‌ها به نوعی ارتقای کیفی ایجاد کردند که مطلوب بود ولی با نقطه ایده‌آل فاصله داشت و انتظار جامعه مهندسی رسیدن به نقطه مطلوب است.

او با تاکید بر اینکه آثار این گردهمایی و اجلاس‌ها بدون شک در مدیریت شهری بروز و ظهور خواهد داشت، گفت: امیدوارم این همت در مدیریت شهری و طراحان وجود داشته باشد تا به جایگاه واقعی خود در حوزه مهندسی برسیم.